Förskolan Skåvan

Förskolan Skåvan har naturen utanför dörren och med skärgårdsmiljö runt knuten. Förskolan finns i Svinninge (Skåvsjöholmsvägen 17) som ligger ca 1 mil utanför centrala Åkersberga. Förskolan har två avdelningar som är belägna i varsin villa vilket bidrar till en känsla av hemmiljö.

Förskolans närhet till naturen och den fantastiska gården gör att barnen vistas en stor del av dagen utomhus. I utemiljön skapas stimulans och inspiration till nya lekar och upptäckter. Naturen är en miljö som lämnar spelrum för barnens fantasi och vi gör ofta utflykter till fantastiska miljöer bara ett stenkast från förskolan.

Avdelningar

Förskolans avdelningar är åldersintegrerade 1-5 år, barnen kan därför vara på samma avdelning under hela sin förskoletid. De leker och lär tillsammans med kompisar i olika åldrar, samtidigt som en trygg och längre relation till pedagogerna främjar utveckling och lärande.

Empati främjas också på ett naturligt sätt när man finns i ett sammanhang med små och stora – att få ta hand om någon som är mindre blir en lärdom för livet.

Vi arbetar även med barnen i åldersindelade grupper, t.ex. fem-årsgrupp. I dessa grupper arbetar vi i både korta och långa projekt.

Kontakta förskolan

Om du vill komma i kontakt med förskolans avdelningar så är telefonnumren:

Avdelningen Blåsippan 073-359 01 19

Avdelningen Vitsippan 073-359 01 18

Förskolans pedagoger kan inte svara på frågor som berör kö, placering och övriga administrativa frågor. Har du frågor i dessa ärende så ta kontakt med rektor eller administrationen.

Rektor 073-359 01 11

Administration 08-540 874 00

Besöka oss Vill du besöka Förskolan Skåvan så är du alltid välkommen att ta kontakt med förskolechefen så kan vi boka in ett besök.