Förskolan Berga

Förskolan Berga med sina fyra avdelningar ligger i centrala Åkersberga (Ebjörns väg 7) avskilt från biltrafik och vägar. Förskolans läge gör att vi har nära till  bl.a. bibliotek och teater men samtidigt aldrig långt till naturen.

Lokalerna är ljusa , trivsamma och välplanerade med stora ytor som ger mycket goda förutsättningar att arbeta med vår profil Reggio Emilia. Även utomhusmiljön erbjuder fantastiska möjligheter till lek, inspiration och roliga aktiviteter för barnen.

Avdelningar

Förskolans avdelningar är åldersintegrerade 1-5 år, barnen kan därför vara på samma avdelning under hela sin förskoletid. De leker och lär tillsammans med kompisar i olika åldrar, samtidigt som en trygg och längre relation till pedagogerna främjar utveckling och lärande.

Empati främjas också på ett naturligt sätt när man finns i ett sammanhang med små och stora – att få ta hand om någon som är mindre blir en lärdom för livet.

Vi arbetar även med barnen i åldersindelade grupper, t.ex. fem-årsgrupp. I dessa grupper arbetar vi i både korta och långa projekt.

Kontakta förskolan

Om du vill komma i kontakt med förskolans avdelningar så är telefonnumren:

Avdelningen Domherren 073-359 01 16

Avdelningen Näktergalen 073-359 01 13

Avdelningen Sparven 073-359 01 15

Avdelningen Svalan 073-359 01 14

Förskolans pedagoger kan inte svara på frågor som berör kö, placering och övriga administrativa frågor. Har du frågor i dessa ärende så ta kontakt med rektor eller administrationen.

Rektor 073-359 01 11

Administration 08-540 874 00

Besöka oss

Vill du besöka Förskolan Berga så är du alltid välkommen att ta kontakt med vår rektor.