Om olyckan är framme | Kunskapskryssaren

Om olyckan är framme

Försäkringar

Våra förskolor i Österåker har en olycksfallsförsäkring genom Österåkers kommun som gäller alla elever inom våra förskolor i kommunen.

Österåkers kommun har tecknat en olycksfallsförsäkring genom försäkringbolaget Stockholmsregionens försäkring AB (SRF).

Försäkringen är en grundförsäkring som gäller vid skador som orsakats av ett olycksfall, men däremot inte av en sjukdom. Bland annat kan du få ersättning för läkekostnader, tandskadekostnader, rehabiliteringskostnader samt kläder och glasögon som skadas i samband med olyckan.

Försäkringen gäller under verksamhetstiden, samt den tid som du tar dig till och från verksamheten. Den gäller också under andra aktiviteter som ingår i läroplanen t.ex. utflykter och liknande aktiviteter.

När en olycka inträffar

  • Uppsök en läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan. Spara kvitton.Första hjälpen
  • Ta kontakt med personal på den verksamhet där olyckan inträffade och be dem intyga att olyckan skedde under verksamhetstid, eller under den tid som du transporterade dig till eller från verksamheten. Personalen kan intyga detta genom att fylla i skadeblanketten.
  • Gör en skadeanmälan till försäkringsbolaget SRF genom att klicka på skadeanmälan i länklistan. Bifoga kvitton och intyg.

MBL
Powerd by OS