Reggio Emilia | Kunskapskryssaren

Reggio Emilia

KartaReggioEmiliaItalien

Reggio Emilia, Italien

Reggio Emilia är en stad i norra Italien. Reggio Emilia är också ett begrepp för en pedagogisk filosofi.

Reggio Emilia filosofin står inte för ett pedagogiskt program som man kan ”ta över” eller kopiera. Man kan däremot inspireras av deras grundtankar och filosofi för att utveckla dem i det egna sammanhanget, utifrån de egna förutsättningarna.

Ett pedagogiskt arbetssätt, förankrat i en humanistisk livshållning som bygger på en tro på människans möjligheter.

En respekt för barnet samt en övertygelse om att alla barn föds rika och intelligenta, med en inneboende drivkraft att utforska världen.

De ord som bäst sammanfattar vår verksamhet är utforskande och delaktighet.Miljö Berga

Bejakandet av subjektivitet, olikhet, solidaritet, samarbete och en tro på att man genom bekräftandet av barnens individualitet och rättigheter, på sikt kan förändra världen i en alltmer demokratisk riktning.

En pedagogik som ständigt förnyas och utvecklas, med barnens behov som utgångspunkt och i takt med det moderna samhällets snabba förändring.

Mer om Reggio Emilia kan du hitta här

MBL
Powerd by OS