Mulle | Kunskapskryssaren

Mulle

Mulle i förskolan

Kunskapskryssarens Förskolor arbetar utifrån vårt koncept Lekologi® – Lärande i lek med ekologi.

friluftsfrämjandets logoSom ett stöd till verksamheten är därför våra förskolor anslutna till Friluftsfrämjandet genom ett samarbetsavtal.

Det innebär att alla våra pedagoger får genomgå utbildningen, Mulle i förskolan som arrangeras av Friluftsfrämjandet, för att kunna stödja barnen i deras upptäckarglädje. Mulle är en viktig del i vår utomhuspedagogik och förståelsen om naturen och vår miljö.

IMG_0135När våra pedagoger använder utomhuspedagogik som verktyg tillgodoser vi barnens behov av rörelse och stimulerar deras tänkande, samtidigt som vi levandegör läroplanens intentioner. Genom att kontinuerligt vistas i naturen får barnen ett positivt förhållningssätt till både naturen och miljön. Naturen är en fantastisk plats att utveckla sina sinnen på och erbjuder spännande äventyr, stimulerar fantasin och utvecklar barnens motorik.

Utforska världen tillsammans

Pedagogens roll är att utgå ifrån barnens nyfikenhet och utforska världen tillsammans utifrån Reggio Emilia pedagogikens filososofi som också handlar om en ”Hållbar framtid”.

 

MBL
Powerd by OS