Lekologi® | Kunskapskryssaren

Lekologi®

LEKOLOGI

LÄRANDE I LEK MED EKOLOGI

IMG_4176Lekologi är ett sätt att i leken använda ekologi för att skapa en forskande miljö för barn i förskola.

Ekologi är ett område där barn på ett enkelt sätt kan lära sig hantera livets viktiga grundelement.

Klimat & miljö är bra temaområden för att skapa lärande under lek för barn i förskola. Klimatfrågor har allt från de fyra årstidernas växlingar med sig till att titta in i framtiden.

Omtanke, att finnas till för alla livets varelser och vara en hjälpare för dem som behöver det.

Leken är ett viktigt inslag i förskolan där vi lär oss mycket dels som individ till gruppens utvecklig.

Omgivning och omvärldsorientering ger barnet möjlighet på dess egna villkor att vara utforskande och ta till sig det samspel som finns.

Gemenskap mellan människor, lärande, forskande och levande varelser ökar barnets möjligheter till att bli en varm och stolt människa.

Inspiration, innovation och uppfinningsrikedom är nyckelord i Lekologi – att ge och ta vara på dagens händelser för att lära sig i livet.

Barnets uppfinningsrikedom kan om det tas om hand på rätt sätt leda till nya möjligheter i framtiden.

 

svalan 014LEKOLOGI ska med olika teman inspirera barnet, pedagogen att med grund i miljön skapa bra fokus på forskande ur barnets ögon – på nära nivå med marken. Det är viktigt med inspirerande lärometoder så att det ger barnet bra möjligheter att utgå från sina egna tankar för att lära sig i det livslånga lärandet.

 

20150305_093653 (2)LEKOLOGI använder helheten i läroplanen för förskolan – de fem elementen – LEK, SPRÅK, MATEMATIK, NATURVETENSKAP OCH TEKNIK. Lekologi utgår från ett konceptionellt tänkande en helhetssyn kring barnet, miljön och pedagogen som är viktiga delar i vårt Reggio Emiliainspirerande arbetssätt på förskolan.

Vi fortsätter att utveckla lekologikonceptet för att också använda IKT som stöd för barn, pedagoger och föräldrar. IKT står för information, kommunikation och teknik/IT. Internet är ett fantastiskt bra komplement med rätt vägledning till bra sidor som kan ge stöd i lärandet.

Lust att lära, söka och finna, få veta mer om samt att det ska leda fram till att göra saker med det resultat man får i processen.

Kompostlimpa beskurenMÅLKRITERIER:

🌱Barnet vet att vissa material förmultnar och andra inte.

🌱Barnet vet att om vi sår frön kan de gro till en växt.

🌱Barnet vet vart soporna tar vägen.

🌱Barnet vet vad som händer med soporna.

 

IMG_4074AKTIVITETER:

🌱Kompostering.

🌱Odling.

🌱Åskådliggöra återvinningsprocessen av olika material.

🌱Källsortera.

 🌱Forska

 

 

MBL
Powerd by OS