Inskolning | Kunskapskryssaren

Inskolning

Föräldraaktiv inskolning

Vi arbetar med en metod för inskolning av barn och föräldrar vid våra förskolor som kallas föräldraaktiv inskolning.

Inskolningen är viktig för både barn och föräldrar där man får en helhetsbild av den dagliga verksamheten. Det skapar en förståelse för hur pedagogerna arbetar, vilka aktiviteter och vilka rutiner som finns vid förskolan och skapar trygghet för föräldrar och barns vistelse i vår verksamhet.

Inskolningen sker enligt överenskommelse mellan föräldrar och pedagoger på förskolan, utifrån barnets och familjens behov. Planeringen gör vi tillsammans med föräldrar vid hembesöket där vi gör upp ett individuellt inskolningsschema för barnet.

Hembesöket syftar till att skapa trygghet för barnet som sedan känner igen pedagogen när det kommer till förskolan.

Det är inte ovanligt att det blir en kortare inskolning på några dagar, men var beredd att avsätta 14 dagar för inskolningen av ert barn, då vi inte känner till ert barns individuella behov.

Aktiv föräldramedverkan

Det är viktigt att ni stöttar ert barn genom att aktivt delta och visa barnet alla möjligheter till lek och samvaro på förskolan, och att ni under inskolningen får vara med på alla moment som barnet kommer att möta utan förälder. T.ex. öppning och stängning, mat, vila och samling.

Här kan du kontakta oss om du har synpunkter på denna sida.[contact-form to=’lars@kkryss.se’ subject=’Förslag på ändringar av sidan Inskolning’][contact-field label=’Vad kan vi ändra på för att sidan skall bli bättre?’ type=’text’/][/contact-form]

 

MBL
Powerd by OS